Disclaimer

Tandartsantalya.nl is niet verantwoordelijk voor de behandelingen en de opgegeven prijzen die vermeld zijn op de site, de tandartsen kliniek in Antalya wel.

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. Tandartsantalya.nl draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Tandartsantalya.nl niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. Tandartsantalya.nl staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. Tandartsantalya.nl is niet aansprakelijkheid voor schade:
  a. Toegebracht door de website
  b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
  Ook is Tandartsantalya.nl gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Tandartsantalya.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. Tandartsantalya.nl behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Tandartsantalya.nl niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 7. Tandartsantalya.nl is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
 8. Tandartsantalya.nl behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen
 10. De gebruiker vrijwaart Tandartsantalya.nl, de werknemers van Tandartsantalya.nl, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

Wij behouden ons alle rechten voor

 

/*

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*/